Žádost zákonného zástupce o přijetí k základnímu vzdělávání
od školního roku 2024/2025

do základní školy, jejíž činnost vykonává PED Academy School, základní škola, s.r.o.,
IČ 094 99 768, sídlem Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337166


PROSÍME POUŽÍVEJTE DIAKRITIKU
       
Zákonní zástupci: